Šachový klub Štefanov

5.liga SESI 2009/10

Textové pole: Štefanov B

Hruboš Milan

1854

Klimešová Lucia

1522

Wallner Juraj

1415

Tomašovič Pavol

1401

Mihálik Pavol

1411

Klimeš Juraj

1415

Vrba Robert

1386

Klimešová Gabriela

1435

Čelústková Ľubica

1419

Tomašovič Roman

1000

Textové pole: CVČ Senica C

Danada Tomáš

1772

Špaček Oliver

1779

Diviak Rudolf

1893

Špaček Marcel

1585

Gasa Patrik

1465

Očko Martin

1485

Mudroch Martin

1399

Havel Filip

1368

Pipíška Adam

1402

Trojková Michaela

1373

Cibula Dominik

1000

Textové pole: GYMNÁZIUM Šaštín—Stráže

Valla Tomáš

1780

Drška Michal

1645

Máčalka Ondrej

1518

Húska Branislav

1468

Hurban Tomáš

1405

Kanaka Tomáš

1000

Čambala Tomáš

1000

Hurban Martin

1000

Knapec Juraj

1000

Šiškovič Jakub

1000

Petráš Michal

1000

Škrabák Jozef

1000

Mach Adam

1000

Textové pole: CVČ Brezová

Perička Tomáš

1910

Likavská Barbora

1866

Perička Pavol

1717

Peričková Jana

1566

Bôžik Branislav

1473

Sadloň Matúš

1482

Gavlas Jakub

1417

Gálik Martin

1429

Tomka Pavol

1000

Textové pole: Skalica D

Planka Peter

1776

Harašta Marián

1608

Berger Patrik

1627

Danihel Jozef

1546

Zlámal Marek

1505

Jarábek Milan

1518

Drábek Martin

1449

Čech Ondrej

1463

Bakoš Adrián

1401

Sedláčková Lívia

1000

Krakovský Matej

1000

Krakovský Jakub

1000

Textové pole: CVČ Senica B

Nemečkayová Monika

1751

Nemečkay Rastislav

1780

Tököly Daniel

1456

Nemečkay Lukáš

1381

Nemečkay Dominik

1327

Čelústka Rastislav

1000

Nemečkay Štefan

1000

Nemečkayová Soňa

1000

Tomka Marek

1000

Hološková Adriana

1000

Menkyova Simona

1000

Sarudiova Erika

1000

Súpisky družstiev:

Elo:

Černá Lucia

1000

Beňa Jakub

1000

Studenič Erik

1000

Textové pole: Slovakia Senica

Beran Jan

1690

Súkopčák Miroslav

1725

Rehák Miroslav

1450

Kotvan Rudolf

1510

Vašek Rudolf

1399

Vach Martin

1501

Daniel Michal

1000

Gabriš Luboš

1000

Kapitán: Karel Klimeš

TOPlist

Liga—prehľady

Ročník

Odkazy:

Mapa:

Textové pole: 10.10.2009
Textové pole: 1.kolo
Textové pole: Výsledok
Textové pole: Šachovnica

Tomáš Danada

Lucia Klimešová

0:1

1.

Patrik Gasa

Pavol Tomašovič

0:1

2.

Martin Očko

Juraj Klimeš

½:½

3.

Adam Pipiška

Ľubica Čelústková

1:0

4.

Michaela Trojkova

Lucia Černá

0:1

5.

Textové pole: CVČ Senica B
Textové pole: CVČ Brezová
Textové pole: 2:3
Textové pole: Skalica D
Textové pole: Slovakia Senica
Textové pole: 1,5:3,5
Textové pole: -
Textové pole: Gym.Šaštín Stráže
Textové pole: -
Textové pole: CVČ Senica C
Textové pole: Štefanov B
Textové pole: 1,5:3,5
Textové pole: 17.10.2009
Textové pole: 2.kolo
Textové pole: Výsledok

Juraj Wallner

Monika Nemečkayova

1:0

Pavol Tomašovič

Rastislav Nemečkay

1:0

Pavol Mihálik

Lukáš Nemečkay

1:0

Juraj Klimeš

Dominik Nemečkay

1:0

Gabriela Klimešová

Štefan Nemečkay

0:1

Textové pole: Slovakia Senica
Textové pole: CVČ Senica C
Textové pole: 3,5:1,5
Textové pole: CVČ Brezová
Textové pole: Gym. Šaštín Stráže
Textové pole: 4:1
Textové pole: -
Textové pole: Skalica D
Textové pole: -
Textové pole: Štefanov B
Textové pole: CVČ Senica B
Textové pole: 4:1
Textové pole: 31.10.2009
Textové pole: 3.kolo
Textové pole: Výsledok
Textové pole: Šachovnica

Branislav Húska

Milan Hruboš

1:0

1.

Tomáš Hurban

Lucia Klimešová

½:½

2.

Tomáš Kanka

Pavol Tomašovič

1:0

3.

Tomáš Čambala

Juraj Klimeš

1:0

4.

Juraj Knapec

Roman Tomašovič

1:0

5.

Textové pole: CVČ Senica B
Textové pole: Slovakia Senica
Textové pole: 2,5:2,5
Textové pole: CVČ Senica C
Textové pole: Skalica D
Textové pole: 4,5:0,5
Textové pole: -
Textové pole: CVČ Brezová
Textové pole: -
Textové pole: Gym. Šaštín Stráže
Textové pole: Štefanov B
Textové pole: 4,5:0,5
Textové pole: 14.11.2009
Textové pole: 4.kolo
Textové pole: Výsledok

Juraj Wallner

Tomáš Perička

½:½

Pavol Tomašovič

Matúš Sadloň

½:½

Pavol Mihálik

Jakub Gavlas

½:½

Juraj Klimeš

Pavol Tomka

0:1

Roman Tomašovič

Marek Tomka

1:0

Textové pole: Skalica D
Textové pole: CVČ Senica B
Textové pole: 0:5
Textové pole: Slovakia Senica
Textové pole: Gym. Šaštín Stráže
Textové pole: 1,5:3,5
Textové pole: -
Textové pole: CVČ Senica C
Textové pole: -
Textové pole: Štefanov B
Textové pole: CVČ Brezová
Textové pole: 2,5:2,5
Textové pole: 28.11.2009
Textové pole: 5.kolo
Textové pole: Výsledok
Textové pole: Šachovnica

-

-

-

1.

-

-

-

2.

-

-

-

3.

-

-

-

4.

-

-

-

5.

Textové pole: CVČ Brezová
Textové pole: Slovakia Senica
Textové pole: 4:1
Textové pole: Gym. Šaštín Stráže
Textové pole: Skalica D
Textové pole: 4:1
Textové pole: CVČ Senica B
Textové pole: CVČ Senica C
Textové pole: 1,5:3,5
Textové pole: -
Textové pole: Štefanov B
Textové pole: -
Textové pole: 12.12.2009
Textové pole: 6.kolo
Textové pole: Výsledok

Ján Beran

Lucia Klimešová

0:1

Miroslav Súkopčák

Juraj Wallner

1:0

Miroslav Rehák

Pavol Tomašovič

0:1

Rudolf Kotvan

Juraj Klimeš

0:1

Rudolf Vašek

Roman Tomašovič

½:½

Textové pole: Senica C
Textové pole: Gym. Šaštín Stráže
Textové pole: 1:4
Textové pole: Skalica D
Textové pole: CVČ Brezová
Textové pole: 2:3
Textové pole: -
Textové pole: CVČ Senica B
Textové pole: -
Textové pole: Slovakia Senica
Textové pole: Štefanov B
Textové pole: 1,5:3,5
Textové pole: 19.12.2009
Textové pole: 7.kolo
Textové pole: Výsledok
Textové pole: Šachovnica

Juraj Wallner

Peter Planka

0:1

1.

Pavol Tomašovič

Milan Jarábek

½:½

2.

Róbert Vŕba

Martin Drábek

1:0

3.

Gabriela Klimešová

Ondrej Čech

0:1

4.

Roman Tomašovič

Adrián Bakoš

1:0

5.

Textové pole: CVČ Brezová
Textové pole: CVČ Senica C
Textové pole: 3,5:1,5
Textové pole: Gym. Šaštín Stráže
Textové pole: CVČ Senica B
Textové pole: -:-
Textové pole: -
Textové pole: Slovakia Senica
Textové pole: -
Textové pole: Štefanov B
Textové pole: Skalica D
Textové pole: 2,5:2,5
Textové pole: 9.1.2010
Textové pole: 8.kolo
Textové pole: Výsledok

Juraj Wallner

Tomáš Danada

1:0

Pavol Tomašovič

Patrik Gasa

½:½

Juraj Klimeš

Martin Očko

½:½

Ľubica Čelústková

Adam Pipiška

0:1

Roman Tomašovič

Michaela Trojková

0:1

Textové pole: CVČ Brezová
Textové pole: CVČ Senica B
Textové pole: 3:2
Textové pole: Slovakia Senica
Textové pole: Skalica D
Textové pole: 2,5:2,5
Textové pole: -
Textové pole: Gym. Šaštín Stráže
Textové pole: -
Textové pole: Štefanov B
Textové pole: CVČ Senica C
Textové pole: 2:3
Textové pole: 16.1.2010
Textové pole: 9.kolo
Textové pole: Výsledok
Textové pole: Šachovnica

Monika Nemečkayová 1751N

Klimešová Lucia

½:½

1.

Rastislav Nemeškay

Juraj Wallner

½:½

2.

Daniel Tokoly

Pavol Tomašovič

0:1

3.

Lukáš Nemečkay

Gabriela Klimešová

1:0

4.

Dominik Nemečkay

Roman Tomašovič

1:0

5.

Textové pole: CVČ Senica C
Textové pole: Slovakia Senica
Textové pole: 3:2
Textové pole: Gym. Šaštín Stráže
Textové pole: CVČ Brezová
Textové pole: 1:4
Textové pole: -
Textové pole: Skalica D
Textové pole: -
Textové pole: CVČ Senica B
Textové pole: Štefanov B
Textové pole: 3:2
Textové pole: 30.1.2010
Textové pole: 10.kolo
Textové pole: Výsledok

Juraj Wallner

Tomáš Valla

½:½

Pavol Tomašovič

Tomáš Hurban

1:0

Juraj Klimeš

Tomáš Kanka

½:½

Gabriela Klimešová

Juraj Knapec

0:1

Roman Tomašovič

Michal Petráš

0:1

Textové pole: Slovakia Senica
Textové pole: CVČ Senica B
Textové pole: 3,5:1,5
Textové pole: Skalica D
Textové pole: CVČ Senica C
Textové pole: 1:4
Textové pole: -
Textové pole: CVČ Brezová
Textové pole: -
Textové pole: Štefanov B
Textové pole: Gym. Šaštín Stráže
Textové pole: 2:3
Textové pole: 13.2.2009
Textové pole: 11.kolo
Textové pole: Výsledok
Textové pole: Šachovnica

Matúš Sadloň

Juraj Wallner

1:0

1.

Martin Gálik

Pavol Tomašovič

0:1

2.

Pavol Tomka

Juraj Klimeš

0:1

3.

Marek Tomka

Gabriela Klimešová

1:0

4.

———

Roman Tomašovič

1:0

5.

Textové pole: CVČ Senica B
Textové pole: Skalica D
Textové pole: 2,5:2,5
Textové pole: Gym. Šaštín Stráže
Textové pole: Slovakia Senica
Textové pole: 2,5:2,5
Textové pole: -
Textové pole: CVČ Senica C
Textové pole: -
Textové pole: CVČ Brezová
Textové pole: Štefanov B
Textové pole: 3:2
Textové pole: 27.2.2009
Textové pole: 12.kolo
Textové pole: Výsledok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Textové pole: Slovakia Senica
Textové pole: CVČ Brezová
Textové pole: 2,5:2,5
Textové pole: Skalica D
Textové pole: Gym. Šaštín Stráže
Textové pole: 3:2
Textové pole: CVČ Senica C
Textové pole: CVČ Senica B
Textové pole: 3,5:1,5
Textové pole: -
Textové pole: Štefanov B